marjan.hr

PLOVI I LOVI

Kategorija: UDRUGA MARJAN

Osnovne stvari o udruzi kao i statut

STATUT

S T A T U T Športsko nautičko ribolovne udruge “M A R J A N” SPLIT SPLIT, svibanj 2015. Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14) i članka 14. Zakona o športu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština Športsko nautičko ribolovne udruge ” Marjan” Split, sa […]

KRITERIJ ZA DODJELU VEZOVA NA KORIŠTENJE

  Pravo na dodjelu veza u lucici imaju samo clanovi udruge koji predsjedništvu udruge podnesu pismenu zamolbu za dodjelu veza temelje akata udruge. Odluku o dodjeli veza donosi predsjedništvo. Ukoliko predsjedništvo usvoji molbu sa clanom udruge zakljucuje pojedinacni ugovor o korištenju veza. Ugovorom se utvrduju medusobna prava i obveze utvrdene statutom i pravilnikom. Na odluku […]

Športsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split

  je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz šport i rekreaciju. Sa sjedištem u Splitu Špinutska 75, upisana je u registar udruge Splitsko-dalmatinske županije. Skraceni naziv je Š.N.R.U. MARJAN Split Upis je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328. Inace prva osnivacka skupština bila je 30.10.1980g. kao društvo […]

UPOZNAVANJE S UDRUGOM

S.N.R.U.  Športsko, Nauticka, Ribolovna, Udruga ,   MARJAN     Split FACEBOOK ADRESA–  snru marjan E-MAIL–snru_marjan@net.hr ADRESA–Špinutska 75 21000 Split TEL. I  FAX–021384742 UPRAVA S.N.R.U. MARJAN  sastoji se od 5 članova  i to gosp. Pavle Matošic predsjednik gosp. Ivan Gudić     (tajnik) gosp.   Nikša Pandža  (voditelj ribolova) gosp.    Zvone Pelicarć gosp.Nikša Zakonović                                                                                        

S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme