marjan.hr

PLOVI I LOVI

KRITERIJ ZA DODJELU VEZOVA NA KORIŠTENJE

 

Pravo na dodjelu veza u lucici imaju samo clanovi udruge koji predsjedništvu udruge podnesu pismenu zamolbu za dodjelu veza temelje akata udruge. Odluku o dodjeli veza donosi predsjedništvo. Ukoliko predsjedništvo usvoji molbu sa clanom udruge zakljucuje pojedinacni ugovor o korištenju veza. Ugovorom se utvrduju medusobna prava i obveze utvrdene statutom i pravilnikom. Na odluku predsjedništva podnositelj zamolbe ima pravo prigovora skupštini udruge i to u roku 8 dana od dana prijema pismenog otpravka odluke.

  1. Clan udruge ostvaruje pravo na korištenje veza ako uredno placa:
  2. Clanarinu utvrdenu aktima udruge
  3. Vezarinu utvrdenu aktima udruge
  4. Ostale naknade prema odluci predsjedništva
  5. Da ima u vlasništvo brodicu, brod, jedrlicu
  6. Da aktivno ucestvuje u sportskim aktivnostima
  7. Za sigurnost broda na vezu odgovoran je vlasnik broda. Ukoliko dode do oštecenja broda, od strane drugog korisnika veza, pocinitelj štete dužan je nadoknaditi štetu vlasniku broda.

Udruga ne snosi nikakvu odgovornost uslijed nevremena, provale u brodice ili bilo kakvog otudivanja opreme s brodice.
Korisnik veza koji proda brod, a ne nabavi novi ima pravo godinu dana zadržati vez. uz placanje svih obaveza. Uz zamolbu ima pravo još na godinu dana, poslije cega gubi pravo na vez.

Ažurirano 30. prosinca 2014 — 21:04

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme