marjan.hr

PLOVI I LOVI

PRISTAJANJE BOKOM UZ OBALU

Untitled - 15

pristajanje bokom
Za svaki manevar potrebno je dobro poznavati plovne karakteristike plovila. Prevenstveno,tu mislim na radius okretanja i izboj krme. Ako možete birati, uvijek pokušajte pristanetesuprotnim bokom, od izboja krme, kako bi vožnjom krmom (kada logično, izboj na suprotnu stranu) mogli lakše “zalijepite” brod za obalu.

Usmjeriti brod pod kutom između 30 i 60o u odnosu na obalu. Prije točke 1. zadužite nekoga iz posade pripremiti dvije cime na pramcu i krmi, te da ih uredno složi, kako bi kasnije mogao lako ih dobaci na obalu. Najbolje je da veže pašnjak na jednom kraju i nametne ga na bitvu. Napomenite mu da pazi da slobodni kraj konopa provuče s vanjske strane ograde, da se ne bi Desilu da kad treba ga doda nekome na obali on ide preko ograde. To se često dogodi neiskusnim posadama. Također, neka postavi barem 2 bokobrana na najširem dijelu broda, uz prethodno provjeravanje visine, da se uskladi s visinom obale. Uvijek napomenite posadi na koji bok planirate pristanete, to je također čest razlog za zabunu.
U točki 1. odredite nekoga da s bokobrana u ruci stoji na pramcu i bude pripravan da podmetne bokobran u slučaju da vidi da će brod udariti u obalu / susjedni brod, kao i da bude spreman sa pripremljenom cimom u ruci iskoči na obalu i priveže brod. Ako imate više članova posade, pošaljite nekoga da dežura kod krmene cime i da je dobaci kada bude trenutak. Ako nemoguć ili opasan izlazak, treba pripremiti čaklje kojom bi mogao prebaci cimu oko bitve na obali. Motor izbacite na “ler” i pustite da brod po inerciji ide u željenom pravcu. Ako ste dovoljno upoznati sa značajkama broda i iskusni, ovo možete učiniti i malo većom brzinom, ali nije preporučljivo. Na par metara od obale, namotajte kormilo u suprotnom pravcu i na jako kratko krenite vožnjom u naprijed, a potom odmah namotajte kormilo u pun kontra položaj i prebacite u vožnju krmom. Ovaj manevar će omogućiti da se brod “zanese” i prilijepi bokom uz obalu.
Kada je brod na željenom mjestu, miran i sa cimamo vraćenim na brod možete napustiti kormilo, ostavljajući motor u praznom hodu, provjeriti točan položaj broda, jesu li bokobrani na svom mjestu, da li su cime dobro vezane … Ne zaboravite, samo ste vi odgovorni za plovilo i posadu.
Ako ste provjerom zaključili da je sve u redu možete ugasiti motor. Ovisno o vremenskim uvjetima, morskim struhanima i sl., Po potrebi, dodajte pramčani i / ili krmeni Spring da se brod ne bi odvajao od obale.

Ovo je osnovna tehnika pristajanja bokom. Ponekad, u slučaju jakog vjetra ili valova ovo nećete moći tako izvesti već ćete morati prvo postavite pramčanu cimu i onda vožnjom unaprijed, uz oslanjanje na bokobran krmu “prilijepite” uz obalu.

Takozvano vezivanje uz pomoć pramčanog Spring.

Ažurirano 17. veljače 2015 — 13:05

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme