marjan.hr

PLOVI I LOVI

KADA I KAKO UDIĆARITI NOĆU

Vrijeme mijene je smrt za ugora i murinu
S toplijim noćima na moru sve je više ribara koji se odlučuju za ribolov. Pri tome se mora imati u vidu da neke vrste riba (biljojedi i one vrste koje hranu traže kopanjem pijeska i mulja) ne uzimaju hranu noću, poput salpe, pica, ovčice…
Iako se većina riba hrani noću ne može se reci da su sve ribe noću velikog apetita. Stoga treba imati u vidu da su noću naročito gladne one ribe koje se hrane planktonom, školjkama, crvićima, račićima i drugim sitnim morskim organizmima.
Ukoliko je Mjesec u fazi potpunog mraka ili “mijene” te ribe ne mogu naći hranu pa su prisiljene da se hrane po danu, pretežno ujutro ili predvečer. Radi toga, u vrijeme punog mraka, ribe na udici slabije rade i zbog svjetlucanja mora oko najlona i udice i ta pojava je naročito izražena uz površinu mora.
Dakako, izuzetak su grabežljivce poput ugora ili mačke i murine kojima ni “mijena” ne smeta da bi došli do plijena.
S druge strane, za vrijeme punog Mjeseca ili “uštapa” uočeno je da se ribe intenzivnije hrane. Imajući u vidu tu okolnost može se reci da je ovaj period vrlo pogodan za noćni ribolov.
Jutra i dani poslije punog Mjeseca nešto su slabiji za udičarenje dok je uspjeh nešto bolje u sumrak. Shodno iskustvu taj noćni ribolov možda je najbolje obavljati na kamenitim i hridinastim terenima, te na dubinama između 10 i 40 metara.

Ažurirano 10. siječnja 2015 — 10:51

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme