marjan.hr

PLOVI I LOVI

RIBARSKI IZRAZI

 • BENTONSKI skupni naziv za sve organizme koji su naćinom života vezani za morsko dno
 • BIJELA RIBA naziv za sve vrste riba koji su prekriveni ljuskama obično su srebrene boje ljuske
 • BLINKER Umjetni mamac izraden od najrazlicitijih materjala a izgledom su slicne ribi ili drugim morskim životinjama.
 • BRAGANJA Mala potegaca za lov gira i druge sitne ribe.
 • BRAK uzvisina koja strši iinaceg ravnog dna.obicno kamena ibogato naseljena biljnim i životinjskim organizmima.
 • BUSKAVICA mala mreža stajacica za lov gira, velicina oka je 14-16 mm.
 • BUKVARA  Jednostruka mreža stajacica s okom velicine od 20-26mm
 • CIPLARICA Mreža plivarica koja osim plivajuci ima i vodoravne položene mreže namjenjene ciplima koji se iskakanjem pokušavaju izbaviti iz klopke
 • DUPLI MRAK noc bez mjesecine s oblacnim nebom.
 • DREDŽA Vrecasta mrežna kesa razapeta na metalnom i drvenom okviru koja se povlaci po morskom dnu lovi školjke rakove i pridnene ribe.
 • EHOSONDER Aparat kojim se određuje dubina morskog dna a kod kvalitetnijih modela i položaj ribe.
 • GAUNARA mreža stajacicas najmanjim okom od 6-12 služi za lov gauna.
 • GRUNTULJA ovo je alat za lov jegulja, sastoji se od jednog dužeg štapa na ćijem su vrhu privezane gliste.Kod upotrebe ga treba uronuti do dna i sćekati da jegulja zagrize i samo izvući vani jer jegulja zagriz ne pušta
 • GANAČ Kuka kojom se prihvača vrlo krupna riba
 • GIRARA Jednostruka mreža stajaćica s okom velićine od 15-20mm
 • HARPUN Alat za lov morskih sisavaca i velikih riba.izbacuje je se rukom ili iz posebnih pušaka.
 • KANJČENICA povraz za lov kanjaca i druge sitne ribe.
 • KLIZAJUCE OLOVO neophodna kod ribolova s obale,svrha mu je da riba ne osjeti otpor kad zagrize i pocne vuci. Da olovo ne dode do udice postavi se zogulin na pola metra od udice.
 • KOČA Povlacna mreža koja se vuce motornom snagom.Sastoji se od 2 krila i vrlo duge mrežne vreće Vuče se pomoću 2 sajle da bi mreža bila otvorena koriste se širilice,koje pod tlakom vode idu u stranu i tako šire mrežna krila.Brzina povlaćenja je 3 milje,vuče se po samom morskom dnu
 • KOPEPODI plaktonski raćići koji su najdraža hrana mnogim pelagičkim ribama a naročito srdeli
 • KOTILO položaj na moru na kojem neka riblja vrsta ispušta ikru
 • KUČVA jaci štap na cijem se kraju nalazi veca udica služi za prihvacanje vecih riba.
 • LANDOVINA zajednicki naziv za sve ribe iz porodice pasa macaka goluba…
 • LISTARICA  Trostruka mreža stajacica s srednjim platnom kojemu je oko veliko najmanje 36mm obicno su visoke samo 1m
 • MEKA naziv za sve ono što se nadjeva na udicu da bi privuklo ribu da zagrizu.
 • MOTOVILO naprava na kojoj se namataju uzice s udicama svih vrsta.
 • MIGAVICA Mreža potegaca koja se poteže prema morskoj obali.
 • MREŽNJAK Ribolovni alat sastavljen od mrežaste vreće razapet na metalnom obruču.
 • MRAK Naziv za noći bez mjesecine
 • OLIŽNICA Jednostruka mreža stajaćica S okom velicine od 7-10mm
 • OPARA ( sak,špurtil,jank,meradov) vVrecasta mrežica s manjim i vecim okom za prihvat krupnijih riba
 • OMETAC UDICA TUNJA Sastoji se od motovila (pluto drvo ) dužeg komada uzice (najlona) do 100m na cijem kraju se nalazi udica s olovom ili bez njega.
 • PARANGAL uzica duga od 100 do 1000m na koju se svako 4 do 5m privezuje pioke s udicama dužina od 50 do 70cm.
 • PELAGIČKE RIBE sve vrste riba koje žive u slobodnoj vodi i neovisne su od morskom dnu.
 • PIOKA kratke uzice s udicom koje se vezuju na osnovu,predvez,parangal,panulu.

 

 • PANULA to su uzice koje se vuce za brodom; za lov liganja, palamida ,iglica , gofa, zubaca

… PASTELA to su specijalna tijesta zapravo smjese brašna ili pupe od kruha, vode i mirišljivih sastojaka (saura ) dodaje im se još i sir zdenka.

 • PIOKA kratka uzica s vezanom udicom koja se privezuje na glavnu uzicu ,parangal,panulu.
 • PLIVARICA najveca mreža u našem ribolovu, najuspješnija za lov male i velike plave ribe dužine 300m i širine 70m.
 • POBUK Naprava za plašenje ribe sastoji se od limenog lonca na ćijo se dno pričvrsti 1,5m duga motka .Naglo uranjanje lonca u more izaziva mukli zvuk koji se čuje daleko od broda i tako plaši ribu
 • POTEGAČA Mreža koja se kad se zapasa blizu obale vuče prema obali
 • POVRAZ sastoji se od duže uzice 50m i jaceg olova,u produžetku sa vrtuljkom ide tanja uzica na koju se veže udica.
 • POLANDARA Jednostruka mreža stajacica s okom velicine 40mm ili više
 • RUCIJAK mreža smnogo kuglica olova na kružnom obodu,baca se iz ruke,najcešce za lov cipala.
 • SNOPICI najviše metar dugi prutovi vezani u snopovima. A služe za lov jegulja.
 • TORILO mamac koji se baca prije lova na lovna podrucja da bi se primamila riba.
 • VELIKI CRV najduži i najdeblji crv naraste do 3m dužine sa njime se lovi sva vrsta ribe.
 • VRŠA naprava za lov ribe sistem klopke zbog specijalnog ulaza u nju se lako ulazi ali nikako ne izlazi.
 • VRTULJAK žicano pomagalo koje se postavlja izmedu dvije uzice ili pioke.
Ažurirano 29. rujna 2015 — 21:23

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme