marjan.hr

PLOVI I LOVI

KADA U RIBOLOV

Prognozirajte ribolovni uspjeh; Mjesec, vjetrovi, tlak…

Piše: Šime Duvančić

Od kada riba mamcima čovjek nastoji proniknuti u tajnu ribljeg apetita, odlučujućeg čimbenika uspješnosti udičarenja. Dugotrajna promatranja rezultirala su određenim spoznajama temeljem kojih se mogu više ili manje točno predvidjeti kakav se rezultat ribanja udicom može očekivati.

LUNARNA TEORIJA

Kantar

Fotografija korisnika Snru Marjan

Osnova svih predviđanja je lunarna teorija po kojoj položaj Mjeseca prema Zemlji izaziva plimu i oseku te utječe na apet

it. Ta prognoza izgleda ovako:

Mlad mjesec: Prvi dan odlično do 8 sati. Drugi dan – odlično do 9. Treći dan – odlično do 14. Četvrti i peti dan – odlično do 15 sati. Šesti dan – loše. Sedmi dan – dobro od 10-15.

Prva četvrtina: Prvi dan – dobro u jutro, podnošljivo poslije 12 sati. Drugi dan – dobro ujutro, odlično poslije 12 sati. Treći, četvrti i peti dan – podnošljivo. Šesti dan – dobro do 14 sati, pa vrlo dobro do mraka. Sedmi dan – vrlo dobro tijekom cijelog dana.

Pun mjesec: Prvi dan – podnošljivo. Drugi i treći dan – loše. Četvrti dan – vrlo dobro. Peti dan – dobro ujutro, podnošljivo poslije 12 sati. Šesti dan – dobro ujutro. Sedmi dan – dobro do 14 sati.

Zadnja četvrtina: Prvi dan – dobro poslije 13 sati. Drugi dan – vrlo dobro poslije 12 sati. Treći dan – dobro poslije 15 sati. Četvrti dan – podnošljivo poslije 16 sati. Peti dan – dobro poslije 12 sati. Šesti i sedmi dan – vrlo dobro poslije 12 sati.

 

Kako mijene traju 6 – 9 dana događa se da ova teorija ne daje prognoze za 8 i 9 dan. No, iskustvo kazuje da osmog dana treba računati na ne(uspjeh) sličan sedmom danu, uz pomicanje za jedan sat unaprijed. Toga dana ribe neće „raditi“ jedino poslije perioda intenzivne ishrane, ali će zato deveti dan biti dobar i to u isto vrijeme kao i sedmi.

Veoma je bitno i vrijeme mijena. Ka

Fotografija korisnika Snru Marjan

da nastupaju tijekom noći ili ranog jutra, devetog dana treba primijeniti prognozu za prvi.

Zapaženo je da poslije pet „sitih“ dolazi „gladan“ dan, a poslije deset prosječnih dva loša.

Za šestodnevnu mijenu treba primijeniti sedmodnevnu prognozu s tim da prognozu sedmog dana treba primijeniti za prvi dan slijedeće mijene. Zatim za tu mijenu od drugog dana treba primijeniti pripadajuću joj prognozu.

APETIT PO BAROMETRU

Na apetit riba veoma utječe i atmosferski tlak zraka. Razlog ribe imaju zračni mjehur koji poput najpreciznijeg barometra reagira na svaku promjenu tlaka. U vezi s tim, dugotrajnim promatranjem utvrđeno je da:
– Sve nagle promjene atmosferskog tlaka jako negativno djeluju na apetit riba, pa ume u tom vremenu ne uzimaju hra

nu.
– Kada je tlak u porastu i plima, ribe se hrane pa se može očekivati dobar ili vrlo dobar uspjeh u ribanju udicom.
– Pad ili nestabilnost atmosferskog tlaka i oseka najavljuju loš uspjeh u udičarenju.
– Stabilan, a visok tlak rezultira osrednjim ulovom.

 

SVJETLOST I VJETROVI

Značajan čimbenik ponašanja riba je i svjetlost. Čisto nebo, puno sunca i krasno vrijeme predznak su lošeg, a oblačno i tmur

no, znak uspješnog dnevnog udičarenja. Za sunčanog dana treba loviti rano ujutro i predvečer. Izgledi za uspjeh su nešto bolji ako se lovi u nešto većim, tamnijim dubinama.

Količina svjetlosti osobito utječe na noćnu ishranu riba. Većina njih ne vidi u potpunom mraku pa se tijekom noći hrani samo po mjesečini. Iznimka su ribe biljožderi i one koje hranu traže kopanjem. Salpa, ovčica, trlje, i po mjesečini slabije jedu nego danju. Ima i riba, poput gruja (ugora), murine jegulje i mač

aka, koje se najintenzivnije hrane po mraku.

 

Za ribanje udicom oblačno je vrijeme neusporedivo bolje od vedrog, sunčanog. Jedino pojava cirusnih oblaka ne donosi uspjeh. Ti

oblaci su osamljeni, oblika bijelih i nježnih vlakanaca, krpa i uskih traka. Ako je nebo prekriveno drugim oblacima, a puše lagani južni vjetar te raste atmosferski tlak, treba očekivati dobro udičarenje.

Mnogi tvrde da će udičarenje biti slabo dok pušu sjeverni i sjeverozapadni vjetrovi, a da južni vjetrovi oštro, jugo i lebić nagovještavaju dobar ulov. Također, u vrijeme laganih vjetrova ribe imaju bolji apetit nego po potpunoj tišini, bonaci. A kad tijekom dana vjetar promjeni smjer promijenit će se i riblji apetit.

Škarpina 855 g Mario Kpov

Fotografija korisnika Snru Marjan
10734241_789235641135229_6282418278295149258_n
Ažurirano 7. travnja 2015 — 10:03

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme