marjan.hr

PLOVI I LOVI

Dnevni Parangal za Fratra i Arbuna

preneseno s web portala Dubrovnik Press

PIŠE:  24. LIPANJ 2016. 10:36

img1129 Fratar lignja

Jedna od rijetkih riba čiji se broj ne smanjuje u sve siromašnijem Jadranu je fratar. On se dobro prilagodio devastaciji mora i klimatskim promjenama, pa je brojan skoro kao i prije, na nekim lokacijama i brojniji. Osim toga, za razliku od većine riba, fratar dobro podnosi visoke temperature mora i jako dnevno svjetlo pa se i u najtoplijem dijelu godine dobro lovi relativno blizu obale i po danu. Zbog svega toga omiljena je meta ribolovaca koji žele loviti položcem, parangalom uz najmanje troškove i napore – blizu kopna i po danu. U takvom ribolovu plijen je i arbun, za koga više ili manje vrijedi sve navedeno za fratra.

 

Osnovni preduvjet za lov fratara bilo kojim alatom jest pronaći ih, što i nije osobito teško jer ih ima svuda, bez obzira na vrstu dna. No, to vrijedi samo za manje primjerke, dok se oni krupnije radije zadržavaju na lokacijama prema otvorenom moru i uz strmije obale na obraslim kamenitim terenima s brojnim procijepima u kojima nalaze sklonište i hranu. U ovo doba godine oni se uglavnom zadržavaju na dubinama između 5 i 15 metara.

 

Fratri, a s njim i arbuna te rjeđe kanjca, sarka i pica, može se loviti  parangalima raznih konstrukcija. No, želi li se pretežito loviti arbun i cjenjeniji fratar, neophodno je parangal prilagoditi njihovom lovu. Takav se parangal za dnevni ribolov pravi od osnovne najlonske strune promjera 0,50 – 0,70 mm, ovisno o kvalitetu najlona. Na svakih 3-4 m na osnovu se postavlja privez (pjok, primula) debljine 0,30 – 0,40 mm i dužine ne manje od jednog metra, jer da bi se ulovio fratru treba dopustiti da bez otpora ponese mamac.

 

Parangal je dovoljno opteretiti sa 100-tinjak grama teškim olovnicama, čak i sa samo jednom. Također, parangal je umjesto u posudu dovoljno staviti na motovilo, ometac. Ta motovila, najbolje pljosnata, u kombinaciji s jednom olovnicom omogućavaju samodmotavanje parangala pri polaganju. Takve mini parangale moguće je kupiti i gotove po vrlo povoljnoj cijeni.

 

Kad su u pitanju udice, osim tradicionalnih „parangalki“, oblika „Aberdeen“, barem podjednako su dobre „kristalke“, osobito one s nešto kraćim tijelom. Još bolje su udice oblika „Limerick“, kakve se koriste u lovu komarče. No, ma koje bile, važno je da im širina luka bude između 8 i 12 mm.

U lovu parangalom može se okušati svaki sportsko- rekreativni ribolovac koji uz osnovnu posjeduje i  posebnu godišnju dozvolu za lov parangalom, a koja košta 300 kuna. Zakon im dopušta uporabu parangala s najviše 100 udica. Međutim, umjesto jednog s toliko udica za lov fratra i arbuna neusporedivo je bolje rabiti 5-7 malih parangala od po 20 do 30 udica. S njima se prekrije veće područje i, što je još važnije, smanjuju troškovi zbog kidanja i gubljenja pribora, a što se često događa u lovu fratara jer oni obitavaju na dnu gdje su zapinjanja česta.

 

Premda se najčešće hrane školjkama, račićima i crvićima, na parangal za fratre i arbune najbolje je nadijevati žilavije mamce poput komada lignje, sipe ili trpa. Najbolji ulovi postižu se na dubinama između 8 i 15 metara. Parangal je najbolje dizati već dva sata poslije polaganja.

 

Ulov može biti vrlo obilat, ali pri njegovom skidanju treba imati na umu da svakoga  fratra kraćeg od 18 cm i arbuna od 15 cm treba pustiti natrag u more, jer na to obvezuju zakonski propisi o zaštiti riblje mlađi i nedoraslih riba.

Ažurirano 13. kolovoza 2016 — 15:47

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme