marjan.hr

PLOVI I LOVI

MILJA

1 čvor = 1 nautička milja/sat = 1.852 km/h.

Na moru jedina mjera je nautička milja NM i iznosi 1852 metra ili jedan minut meridijana i u pravilu se upotrebljava za mjerenje recimo to udaljenosti ali se upotrebljava i kao brzinska mjera.

Čvor je također izraz u pomorstvu (knots) isti označava isključivo brzinu nečega na moru morskih struja, vjetra, brzine plovljenja i slično.

NM -je udaljenost ,

Čvor –prijeđena udaljenost u jedinici vremena

na kopnu je km i km/h

na moru NMm i čvor (nm/h)

Najprije da razjasnimo što je nautička milja:
Dakle, nautička milja je jedna lučna minuta opsega zemlje (40000 km)
1NM iznosi 40000360×60)=1.852m
A kako se došlo do izračunavanja brzine u čvorovima?
Da, čvor je i jedinica za brzinu koja se koristi u nautici, a potječe iz vremena kada se brzina mjerila dužinom isteklog konopca.
Konopac na čijem je kraju bila poprečno vezana dašćica, puštan je u more odmotavajući se s vitla, i to u vremenu od 30 sekundi (1/120 sata)
Sprava se zvala LOG.
Razmaci na konopcu su iznosili 15,43m te su bili odjeljeni (pomorskim) čvorovima.
Prvi razmak 1 čvor, drugi 2 čvora itd.
Kako se došlo do dužine 15,43?
Jednostavno: Stodvadeseti dio N milje iznosi upravo 15,43
Nakon 30 sekundi, konopac se izvukao natrag na brod i broj čvorova na njemu daje brzinu broda u čvorovima, odnosno Nmh-1
Nadam se da sam sad pojasnio zašto kilometrima (1000m) i miljama (1609m) nema mjesta u nautici.
Jedina prava mjera je Nautička milja (1852m)

 

Čvor (/ nɒt /) je jedinica brzine jednaka jednoj nautičke milje (1,852 km)

Preračunavanje čvorova u kilometre na sat

Čvor je mjerna jedinica za brzinu, za koju se koristi skraćenica čv, ili u engleskom jeziku kratica kn. Ne predstavlja SI jedinicu, iako je prihvaćena za upotrebu unutar SI sistema. Uglavnom se koristi u pomorstvu, meteorologiji i avijaciji.

1 čvor = 1 nautička milja/sat = 1,852 km/h ili 1 kn = 1,852 km/h

kn –> km/h km/h –> kn
točni izračun kn x 1,852 = km/h km/h / 1,852 = kn
primjer točnog
izračuna
3 kn x 1,852= 5,56 km/h 6 km/h / 1,852 = 3,24 kn

 

Nautička milja ili morska milja je jedinica za mjerenje duljine.

Vrijednost nautičke milje je lučna udaljenost između dvije paralele pod kutom od jedne minute geografske širine mjerena po meridijanu na površini Zemlje.

1 nautička milja = 1852 metra ili 1 NM = 1,852 m

nm –> km km –> nm
točni izračun nm x 1,852 = km km / 1,852 = nm
primjer točnog
izračuna
3 nm x 1,852= 5,56 km 6 / 1,852 = 3,24 nm

 

Preračunavanje stopa u metre

Stopa je mjerna jedinica za duljinu izvan Međunarodnog sustava. Jednaka je 12 palaca ili trećini jarda. Međunarodna oznaka za stopu je ft.

1 stopa = 0,3048 metra ili 1 ft = 0,3048 m

ft –> m m –> ft
točni izračun ft x 0,3048 = m m / 0,3048 = ft
primjer točnog
izračuna
100 ft x 0,3048= 30,48 m 30 m / 0,3048 = 98,43 ft
Ažurirano 28. rujna 2015 — 15:32

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme