ŠKOLJKE

U Jadranu živi veliki broj vrsta školjaka koje su poslastica svakoj ribi, no dosadašnja udicarska iskustva odnose se na samo nekoliko njih. A Dagnja (pedoca) je na prvo mjestoSvježa dagnja je nezamjenjiva meka za lov ribe iz obitelji ljuskavki, a rado je zagrize bukva, gira, arbun, ovcica, špar, fratar, grb i druge. Dobri rezultati postižu se i u lovu ušata nocu niz kurenat odmetom lagane konstrukcije bez olovnice uz torenje prije i u vrijeme ribolova. Do dagnje je lako doci, jer se tijekom cijele godine prodaje na svim ribarnicama, a može se kupiti i na svim uzgajalištima. Športski ribolovci je love cijele godine, ali najviše u toplijim mjesecima, jer su tada najpunije.

UGRC

DUŽINA maksimalno 40mm
TEŽINA maksimalno do 15 g.
PRO. PRIMJERAJ oko 5g.
GDJE OBITAVA cjeli Jadran na kamenitoj obali
KAD SE MRIJESTI na proljece i ljeto (leže jaja )
KAD SE LOVI cjele godine po noci ,ujutro rano i predvečer KAKO SE SPREMA kuha se u morskoj vodi Cim voda uzavri skida se s vatre
MAMAC dobar za lov ušata panulom, i za lov sitne ribe

VOLAK

DUŽINA najduža osovina puža iznosi oko 130mm
TEŽINA do 9 dekg.
PRO. PRIMJERAK oko 0,04 kg.
GDJE OBITAVA uz cijelu obalu od 2—50m dubine
STRVINAR jer jede razne uginule organizme
KAD SE LOVI najbolje ljeti
KAKO SE SPREMA meso je dobro za jelo kuha se na salatu
MAMAC je za komarče i druge ribe odmetom

KUNJKA

DUŽINA do 100mm
TEŽINA do 6dag.
PRO. PRIMJERAK oko 2dag.
GDJE OBITAVA uglavnom na tvrdim podlogama pričvršCen na kamenu
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 5cm duljine
KAD SE LOVI uvijek i to najviše u zap. obalu istre pašmanski kanal
KAKO SE SPREMA jede se kuhana a najčešCe pečena na žaru
MAMAC koristi se za svu ribu

DAGNJA

DUŽINA oko 150mm
TEŽINA do 0,20kg
PRO. PRIMJERAK oko 0,07kg.
GDJE OBITAVA najčešCe gdje se voda slijeva u more
KAD SE MRIJESTI dva puta godišnje u rano proljeCe i kasnu jesen ispušta do 25 milijuna jaja
KAD SE LOVI cijele godine a najviše u ljeto jer su tada najpunije za puni mjesec.
KAKO SE SPREMA- na buzaru , rižoto, pečena na gradele
MAMAC je za sve sparide, bukva, arbun, ovčica, fratar, gira
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 5cm duljine

PRSTAC

DUŽINA do 120mm
TEŽINA do 4dag.
PRO. PRIMJERAK do 2dag.
GDJE OBITAVA po kamenitoj obali gdje ima jačeg strujanja vode
KAD SE MRIJESTI krajem proljeCa i ljeti
KAD SE LOVI zabranjen je lov po članku 38 stavka 2
KAKO SE SPREMA na buzaru a može i sirov
MAMAC za lov ovčica komarči i druge ribe

PERISKA

DUŽINA 1000mm
TEŽINA do 3kg.
PRO. PRIMJERAK 0,40kg
GDJE OBITAVA cjeli Jadran na pjeskovitom i muljevitom dnu do 20m dub.
KAD SE MRIJESTI krajem proljeCa i ljeta
KAD SE LOVI ljeti i to ronjenjem čupa se rukama s dna
KAKO SE SPREMA nije baš meso ukusno ali može se jesti
MAMAC sva riba se lovi s njom
PAŽNJA zabranjeno je lovit prodavat

JAKOVLJEVA KAPICA

DUŽINA do 150mm
TEŽINA do 12dag.
PRO. PRIMJERAK oko 8dag.
GDJE OBITAVA živi uglavnom na muljevitom i pjeskovitom dnu
KAD SE MRIJESTI krajem proljeCa i ljeti
KAD SE LOVI najbolje zimi
KAKO SE SPREMA kao i ostale školjke
MAMAC dobar za ribe
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 90mm dužine

KAMENICA

DUŽINA do 130mm
TEŽINA do 0,10kg
PRO. PRIMJERAK oko 0,04
GDJE OBITAVA pripijena na kamenu
KAD SE MRIJESTI od ožujka do srpnja i od kolovoza do prosinca
KAD SE LOVI od proljeCa do jeseni i to roneCi
KAKO SE SPREMA jede se sirova s limunom najukusnija je zimi
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 6cm duljine

CJEVASTI ŠLJANAK

DUŽINA do 160mm
TEŽINA do 4dag.
PRO. PRIMJERAK oko 2dag.
GDJE OBITAVA na pjeskovitom i muljevitom dno uz ušCa rijeka
KAD SE MRIJESTI u travnju i svibnju polaže jaja
KAD SE LOVI najbolje u proljeCe kada je pun mesa
KAKO SE SPREMA priprema se na buzaru
MAMAC za lov komarči i ovčica i sl.

SUNCEV IZLAZ

DUŽINA do 100mm
TEŽINA
PRO. PRIMJERAK oko 70mm
GDJE OBITAVA na čistom pijesku dubine do 0,5m u njemu
KAD SE MRIJESTI
KAD SE LOVI
KAKO SE SPREMA jede se sirova
MAMAC za lov komarče i sl.

PRNJAVICA

DUŽINA do 70mm
TEŽINA 10dag.
PRO. PRIMJERAK oko 4dag
GDJE OBITAVA na muljevitom i pješčanom dnu i gdje ima vode
KAD SE MRIJESTI u travnju i svibnju polaže jaja
KAD SE LOVI najviše ljeti
KAKO SE SPREMA jede se kuhana i sirova
MAMAC za sve vrste ribe

RUMENKA

DUŽINA 110mm
TEŽINA do 12dag.
PRO. PRIMJERAK oko 5dag.
GDJE OBITAVA po cijelom Jadranu do 60m dubine
KAD SE MRIJESTI
KAD SE LOVI lovi se cijele godine
KAKO SE SPREMA jede se sirova kuhana i na buzaru

KUCICA

DUŽINA do 80mm
TEŽINA do 4 dag.
PRO. PRIMJERAK
GDJE OBITAVA uz samu obalu na pjeskovitom i muljevitom dnu uz ušCa rijeke
KAD SE MRIJESTI krajem proljeCa i ljeti polaže jaja
KAD SE LOVI najviše zimi za velikih oseka
KAKO SE SPREMA jede se sirova i kuhana i za rižot
MAMAC za sve ribe
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 2,5cm dužine

KOKOŠ

DUŽINA do 50mm
TEŽINA
PRO. PRIMJERAK oko 25mm
GDJE OBITAVA u plitkoj vodi u čistom pijesku na cijelom Jadranu
KAD SE MRIJESTI
KAD SE LOVI lovi se cijele godine
KAKO SE SPREMA marinira se
MAMAC sva riba
PAŽNJA ne smije se loviti ispod 2,5cm duljine

KAPICA PRUGASTA

DUŽINA do 90mm
TEŽINA do 7dag.
PRO. PRIMJERAK oko 50mm
GDJE OBITAVA cijeli Jadran na pjeskovito-ljušturastim dnima
KAD SE MRIJESTI tijekom ljeta
KAD SE LOVI cijele godine za vrijeme lijepog vremena
KAKO SE SPREMA jestiva je
MAMAC komarče ovčice

KUNKA

DUŽINA
TEŽINA
PRO. PRIMJERAK
GDJE OBITAVA živi na muljevitom i pjeskovitom dnu na čitavom Jadranu
KAD SE MRIJESTI krajem proljeCa i krajem ljeta
KAD SE LOVI u sami pliCacima za vrijeme oseke
KAKO SE SPREMA jede se sirova i kuhana
MAMAC za komarče i ovčice

PUŽ BACVAŠ

DUŽINA do 30cm
TEŽINA do 1,50kg.
GDJE OBITAVA po cijelom Jadranu na muljevitom dnu
PAŽNJA zabranjen je izlov ovih školjaka

PRUGASTI PUŽ

DUŽINA do 10cm
GDJE OBITAVA na muljevitim i koraljnim dnima
PAŽNJA zabranjen izlov ovih školjaka

LJUDSKO SRCE

DUŽINA do 100mm
GDJE OBITAVA živi na muljevitom dnu na veCim dubinama

TURBAN

DUŽINA do 50mm
GDJE OBITAVA na kamenitom dnu

PRILJEPAK

DUŽINA do 70mm
TEŽINA do 50g.
PRO. PRIMJERAK oko 50mm
GDJE OBITAVA prilipljen za kamen
KAD SE MRIJESTI od sijeCna do svibnja
KAD SE LOVI najbolje u hladnijim mjesecima
KAKO SE SPREMA jede se sirov i kuhano
MAMAC slabo se lovi s njim

OSTALE ŠKOLJKE©