marjan.hr

PLOVI I LOVI

SIDRO ZLATA VRIDI (SIDRO PRIJATE’JSTVA)

 

 

 

piše: Nađan Dumanić

 

Pita unuk starega noštroma da zaraj čega na kadenu oko vrata nosi zlatno sidro. Sinko, sidro znači porat, mir, a svaki koji navigaje oće se vratit doma u svoj mir i svoj porat. Zlatno sidro oli ankora, na more ti zlata vridi i zato ga uvik sebon tišćin na sve vas me sića.

Ka’ se za kraj vežeš po provi se na sidro natižeš, loviš li ribu u kurenat po sidru se puštaš, okriće li more za poštu ne izgubit po krmi drugo sidro kalaš. Tot je i kadena, špag, bitva, koliko špaga puštit, kako ankoru fondat, cili jedan edukacjun.

Ma jedno zapanti, more je uvik gospodar, vaja ga rišpetat. More zapovida, a čovik samo sidro kala i to jopet ka’ mu more pušti. Nikad ne partit brez jidra, najskoli brez sidra, barenko jednega i sa slušaj ovu štoriju o’sidru mojega prijate’ja.

Ka ti sidro zadije, onda ga moreš motoron odapet, a da bi oto tako moglo bit triba i sidro prema temu učinit. Trak od sedmice, osmice žice, nako širjega luka, gori i doli dvi očete za vezat, a moreš učinit i o dva dila ča ulizedu jedan u drugi da je lagje stivat i manje mista vazimje. Ako je po zanatu sve mora bit o prokrona jerbo onda nima zafrkancije s ruzinon doklen duperaš. Ma moreš učinit i o gozda, pa pocinčat, ma te to deboto s pinezima dojde na isto, a ruzina uvik probije. Zaudobi san reč da ako tondin ni pun, vengo šupja cjev, triba unutra ulit mervu olova ča rastopiš stare tube o vode da se dobije bokun piza.

Jedan je jema ono pocinčano sidro i trak mu se slomi. Ajde uvati malo lipe ribe i učini brujetadu za marendin, a mi ćemo skupit malo prokrona po škveru i odnit doli u radijonu meštru Zunzi da ti učine lipo sidro. Samo mu triba reč za koji je brod, a on sve zna jerbo i je da bi ijadu učini. Zvat ćemo ga potla na marendin i dat mu demejanu vina, a to je naš posal, ti samo obilatu i guštožu brujetadu učini.

Sve je otako i bilo, a naš čovik se ni spize moga mašit vengo je stalno kuntenat u sidro miri. Doma ga je ženi doša pokazat, za pofalit se, ma ga je ona brzo odrebatila: dosta mi je oti tvoji škovac po kući. Ma ni za zamirit, ča mona zna ča je pravo sidro, eno joj šupjače i lazanjuri.     Dočin je ariva u lučicu skini je staro dešvano sidro i meka navrj špaga rasklopjeno novo da ga svi vidu, nasloni ga je ma ga ni zaveza, o’cile furje je zaudobi.

Zva je prijateja da gredu provat kako tišči i je li se sad ribe boje vatadu, a di neće blago se infišaciji. Ka su se uvatili pošte pošaje on kumpanja da kala sidro, a motor ni uduni jerbo ka sidro pade, zavozit će krmon da se prin nategnu. Vidi ovi da sidro ni vezano, a kapitan se dere baci ga višje, odnit će nas o sinjala. Ni vezano, viče mu pervi, a ko bi se s makinjon ča bota moga nadjačavat. Jopet se kapitan dere da itne, a ovi ponavja da ni vezano i tako tri, četiri puta. Itni ga višje i žestoko mu zabeštima, a ovi ga lipo itne pa se ti misli. Zavozi kapitan naglije i udune makinju pa jopet zapovidi: sa moš vezat špag za bitvu. A koji špag, a koju bitvu, po ure ti govorin da sidro ni vezano, a ti itni ga, itni ga. Pa ka si mi lipo peta onda san ga i itnija.

Po godine nisu riči progovorili, a onda je prijatej jadan dan doša, donija isto sidro ka ono ča je moru darova i počeli su govorit kada ništa ni bilo. Omar je novo sidro meka u bandu i ja mislin da ga i nije nikad iz portele izvadija, stoji u rizervu. Joščec i danas dupera ono su tri kraka i duperat će ga doklen na more bude iša.

 

Ažurirano 11. listopada 2015 — 20:50

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme